Rodilon Mum Blok (59139)

Marka : Bayer

Rodilon Mum Blok

Rodilon Mum Blok, fare ve sıçan gibi kemirgenlere karşı son derece etkili antikoagulant bir rodentisittir. Etkinliği en zor şartlarda bile kanıtlanmıştır. Ani öldürme etkisine sahip değildir. Bu özelliği sayesinde popülasyonun diğer fertlerinde yeme karşı kuşku uyandıracak şekilde ani fare ve sıçan ölümlerine sebebiyet vermez.

Etken Madde : 0.0025 #37; w/w Difethialone

Kullanım Metodu

Karton kutulara veya yem istasyonlarına yerleştirilerek uygulanır.

Etkili Olduğu Haşereler

Fareler ve sıçanlar

Uygulama alanları

Yemler,

-dinlenme deliklerinin veya yuvalarının yanlarına veya içlerine,

-duvar köşelerine ve kenarlarına,

-kemiricilerin yürüdüğü güzergahlar boyunca ya da beslendiği alanlara yerleştirilir.

Uygulama Oranları

Sıçanlar: Her istasyona 50 - 100 gr mum blok uygulanır. Blok istasyonları 5-10 m aralıklarla yerleştirilir. 10 gün süreyle veya fare ve sıçanlar görülmeyinceye kadar yenen blokların yerine yeni bloklar ilave edilir.

Fareler: Her istasyona 15-30 gr mum blok olmak üzere 3-5 m aralıklarla yerleştirilir. Fare aktivitesi yüksekse daha fazla uygulanır. 15 gün veya fare aktivitesi görülmeyinceye kadar bloklar yendikçe yenileri yerleştirilir.

Yeni Kimyasal

Rodilon, #37;0.0025 oranda w/w Difethialone aktif maddesi içerir.

Difethialone, en son grup antikoagulant olduğundan rezistanslık söz konusu değildir.

'Tek Doz Yem' Özelliği

Rodilon Mum Blok, fare ve sıçanlar için yüksek toksisiteye sahip olduğundan, tek dozla

Fare ve sıçanlar tarafından tercih edilen güçlü ve etkili bir formülasyondur.

Antikoagulant özelliği sayesinde fare ve sıçanlarda yem çekingenliği oluşturmaz.

Benzer Ürünler